Viskeuze vloeistoffen

Masterflex slangenpompen zijn geschikt voor het verpompen van viskeuze vloeistoffen. De viscositeit heeft echter wel invloed op de pompcapaciteit van de slangenpomp.

De tabel hiernaast geeft aan welke slangmaat er ingezet moet worden om het gewenste debiet te bereiken bij een bepaalde viscositeit. Het betreft hier een indicatie tabel. Om het werkelijke debiet te bepalen dient er een test uitgevoerd te worden.
Klik hier om de tabel te bekijken/downloaden.

Om de pompperformance bij het verpompen van viskeuze vloeistoffen te optimaliseren moet er met de volgende punten rekening gehouden worden:

1: Verlaag het toerental van de aandrijving.

Bij het verpompen van viskeuze vloeistoffen komt het vaak voor dat het maximum debiet al bereikt wordt bij een lager toerental dan het maximale toerental van de aandrijving. Verlagen van het toerental heeft als voordeel dat er minder slangslijtage optreedt, waardoor de levensduur van de pompslang verlengd wordt.

2: Gebruik Masterflex slangmateriaal met een grotere binnendiameter.

Pompslangen met een grotere binnendiameter geven minder weerstand, waardoor het debiet hoger zal zijn. Daarnaast kan er wederom op een lager toerental verpompt worden, waardoor de slang langer mee gaat.

3: Gebruik een stugge slangformulering.

Stugge slangmaterialen zoals Norprene, Puri-Flex, Pharmed en Tygon hebben een betere aanzuigende werking dan bijvoorbeeld Siliconen of C-Flex slangmateriaal en geven daarom een hoger debiet.

4: Gebruik dikwandig slangmateriaal.

Gebruik de dikwandige (Masterflex High-Performance) slangen. Deze slangen geven een hoger debiet dan de dunwandige (Masterflex High-Precision) slangen.
Dit zijn in de Masterflex L/S-serie: L/S-15, L/S-24, L/S-35, L/S-36
Dit zijn in de Masterflex I/P-serie: I/P-70, I/P-88, I/P-89.

5: Gebruik slangmateriaal met een gladde binnenwand.

Slangmaterialen zoals Tygon, Puri-Flex en Chem-Durance hebben een gladde slangwand. De viskeuze vloeistof zal hierdoor minder weerstand ondervinden.

6: Verminder de viscositeit van de vloeistof.

Bij veel viskeuze vloeistoffen kan de viscositeit verlaagd worden door de temperatuur van de vloeistof te verhogen. Daarnaast kan het in beweging houden van de viskeuze vloeistof in het voorraadvat ook helpen.

Tenslotte

Een homogene viskeuze vloeistof kan met een digitale Masterflex slangenpomp gekalibreerd verpompt of gedoseerd worden. De kalibratie geldt echter alleen bij het toerental waarbij de pomp gekalibreerd is. Als het toerental verlaagd of verhoogd wordt zal er opnieuw gekalibreerd moeten worden.